WIE WIJ ZIJN

A.D. Thuishulp levert inmiddels al meer dan 15 jaar huishoudelijke hulp en begeleiding aan particulieren, en/of mensen die zelf hun zorg/hulp willen regelen met een PGB.  Persoonlijk contact en snelle, directe hulp vinden wij erg belangrijk. Wij komen dan ook graag langs voor een uitgebreid vrijblijvend informatief gesprek.

LEES MEER

WAT WE DOEN

♦ Wij ontlasten u bij het huishouden en nemen de taken gedeeltelijk of geheel van u over.
♦ Wij helpen u na een ziekte of revalidatie zodat u kunt opknappen in een schoon huis.

LEES MEER

ONZE WERKWIJZE

Na een eerste gesprek bepalen wij samen met u welke hulp u nodig heeft. We laten u kennis maken met de persoon die naar onze mening het beste bij u past. Na een aantal weken zullen wij met u evalueren of alles naar wens gaat.

CONTACT

PGB

Persoonlijk Gebonden Budget

Het kan gebeuren dat u niet meer voldoende voor uzelf of voor uw partner, ouder of kind kunt zorgen.

De reden hiervoor kan een aandoening of een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking zijn.

Indien u hulp in de huishouding nodig heeft dan dient u een aanvraag in voor een PGB bij de WMO afdeling van uw gemeente.

Na de toekenning daarvan ontvangt u een financiële tegemoetkoming waarmee u hulp kunt inkopen.

Op de website Per Saldo kunt u hierover meer informatie lezen.

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Indien u een aanvraag heeft ingediend voor een PGB bij de WMO afdeling van uw gemeente dan zal het WMO bepalen hoeveel geld (budget) en uren u krijgt waarmee u hulp kunt inkopen.

Vanaf 2015 is uw gemeente tevens verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. De gemeente onderzoekt welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening zijn of een algemene voorziening.

Woont u in de gemeente Heusden? Dan kunt u op deze website meer informatie lezen.

Op de  website van de Rijksoverheid vind u meer algemene informatie over de WMO .

WLZ

Wet Langdurige Zorg

De WLZ is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstig verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

De AWBZ dekt medische kosten die niet door de reguliere zorgverzekering worden vergoedt en voor bijna iedereen onbetaalbaar zijn. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht verzekerd voor de AWBZ. Als je een zorgverzekering hebt afgesloten ben je automatisch verzekerd voor de AWBZ.  Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg heb je een indicatie nodig. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) gaat hierover.

Gratis hulp bij de aanvraag voor PGB

Omdat het niet altijd eenvoudig is om de hele procedure te doorlopen helpen  wij u gratis bij het indienen van uw PGB-aanvraag.
Vult u daarvoor het contactformulier in op onze website.

 EEN INFORMATIEF GESPREK BIJ U THUIS?

INFORMATIEGESPREK